Köp 3-MeO-PCP online

kr2,476.00kr59,400.00

KÖP 3-MEO-PCP ONLINE 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 3 kg

Köp 3-MMC Online (4-metyl MC) är en psykoaktiv syntetisk katinon som har identifierats i badsalt och pulver. 1, 2, 3 3-metylmetkaninon (3-metyl MC) (hydroklorid) är en potentiell stor förorening i beredningar av 4-metyl MC. Som en isomer av 4-metyl MC är det troligt att den har psykoaktiva egenskaper och kan i sig marknadsföras som ett designer-läkemedel. De fysiologiska och toxikologiska egenskaperna hos denna förening har inte fastställts. Denna produkt är avsedd för kriminalteknik och forskningsapplikationer

Clear
SKU: N/A Category: